آلت کوین چیست؟

آلت کوین به هر ارز دیجیتال و ارز رمزنگاری شده ای بجز بیت کوین اتلاق می شود، به عبارت دیگر آنها آلترناتیوها یا جایگزین هایی برای بیت کوین هستند.