ضد پولشویی

آلت کوین

آیا میدانید آلت کوین چیست ؟ Altcoin واژه‌ای است که برای توصیف دارایی های دیجیتال جایگزین، مانند سکه یا توکنی که بیت کوین نیست، ارائه شده است. این نامگذاری از این ایده ناشی می شود که بیت کوین ارزکریپتوی اصلی می باشد، بنابراین سایر ارزها به عنوان سکه های جایگزین در نظر گرفته می شوند. […]

آلفا

توزیع

AON

الگوریتم

ایردراپ

آدرس ارز دیجیتال

Ad HOC

مدیریت فعال چیست؟