چین لینک

chainlink

قیمت ارز: 41.673317797705 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.81 %

حجم معاملات روزانه: 3,808,458,607 $

تغییرات قیمت: 17.94 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 30.72 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش