چین لینک

chainlink

قیمت ارز: 6.10024207783 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.8 %

حجم معاملات روزانه: 461,314,904 $

تغییرات قیمت: -0.28 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 27.11 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش