ایاس

eos

قیمت ارز: 2.53551539449 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.9 %

حجم معاملات روزانه: 1,612,405,793 $

تغییرات قیمت: 2.39 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 7.32 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش