ایاس

eos

قیمت ارز: 4.0658506708967 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.29 %

حجم معاملات روزانه: 1,095,672,284 $

تغییرات قیمت: -9.43 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: -19.24 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش