ترون

tron

قیمت ارز: 0.03179009744625 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.4 %

حجم معاملات روزانه: 697,287,139 $

تغییرات قیمت: 2.98 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 11.76 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش