ریپل

xrp

قیمت ارز: 0.69664454772984 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 2.4 %

حجم معاملات روزانه: 3,326,419,653 $

تغییرات قیمت: -7.67 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: -21.73 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش