جلسه نوزدهم – الگوی فالینگ وج


در جلسه نوزدهم دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به الگوی کنج نزولی یا الگوی فالینگ وج (Falling Wedges )می‌پردازیم. در تحلیل تکنیکال الگوهای کمی وجود دارند که در همه مواقع یک الگوی بازگشتی می‌باشند (سقف دوقلو و کف دوقلو و سروشانه‌ها) اما در دیگر الگوها احتمال شکستن از هر دو طرف وجود دارد ( گاهی الگوی بازگشتی و گاهی الگوی ادامه دهنده‌اند) الگوی فالینگ وج نیز، هم احتمال شکستن خط روند بالایی و صعودی شدن قیمت را دارد، هم احتمال شکستن خط روند پایینی و ادامه‌دار بودن روند پیشین را دارد.

به عبارتی دیگر، این الگوی نموداری در دسته الگوهای بازگشتی تقسیم‌بندی می‌شود. اما همواره اینطور نیست، بلکه در برخی مواقع این الگو، یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد.

این الگو از دو خط روند نزولی همگرا تشکیل شده‌است. در این الگو به محض اینکه قیمت بتواند خط روند بالایی خود را بشکند و به بالای آن نفوذ کند، قیمت به صورت شارپی(دراکثر مواقع) رشد خواهد کرد.

شکل الگو

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال - الگوی فالینگ وج
شماتیک الگوی فالینگ وج

در الگوی فالینگ وج ، قیمت درون دو خط روند نزولی قرار می‌گیرد. که خط روند بالایی شیب تندتری نسبت به خط روند پایینی خواهد داشت. توجه داشته باشید که این دو خط روند باید همگرا باشند، مشابه حالتی که در الگوی مثلث متقارن وجود داشت، در اینجا نیز باید دو خط روند، در نقطه‌ای متقاطع باشند.  قیمت باید چندین بار بین این دو خط روند نوسان کند، مشابه آنچه در مورد الگوهای مثلث بیان کردیم در اینجا نیز نباید درون الگو فضای خالی زیادی وجود داشته باشد.

بازار ارزهای دیجیتال
 الگوی کنج صعودی با شش برخورد با خطوط روند – برگرفته از کتب آقای بولکوفسکی

از میان 542 الگوی بررسی شده توسط آقای بولکوفسکی در کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری، 371 عدد، این الگو را به سمت بالا شکسته‌اند ( معادل 70 درصد) ، و تعداد 171 عدد، این الگو را به سمت پایین شکسته‌اند (30 درصد). لازم به ذکر است که ما از الگوی فالینگ وج یا الگوی کنج نزولی ، انتظار شکست رو به بالا را داریم که همینطور که مشخص است، مطابق آمار در 70 درصد مواقع این اتفاق خواهد افتاد.

الگوی فالینگ وج
بررسی احتمال شکست الگو

نکته دیگری که باید در بخش شکل الگو به آن اشاره کنیم، پولبک به الگو می‌باشد. بهتر است بدانید که قیمت در 60 درصد مواقع به الگو پولبک زده و سپس به رشد خود ادامه داده است. مطابق تمامی الگوهای نموداری، پولبک، به عملکرد الگو آسیب زده و الگویی که پولبک نداشته باشد  نسبت به الگویی که پولبک دارد، عملکرد بهتری خواهد داشت.

درصدخطا

یکی از مهمترین قسمت‌های هر جلسه آموزش، بررسی درصد خطای آن می‌باشد. در مورد الگوی Falling Wedge یا الگوی فالینگ وج ، میزان خطا کمی بالا می‌باشد. از بین 542 الگوی بررسی شده (توسط آقای بولکوفسکی)، 12 درصد خطا گزارش شده است. این میزان خطا در مقایسه با الگوهای نموداری کمی بالا می‌باشد.

اعتبار الگو

برای بررسی اعتبار الگوی فالینگ وج در تحلیل تکنیکال موارد زیر را کنترل نمایید:

  • حجم معاملات هر چه به انتهای الگو نزدیک می‌شود، کاهش می‌یابد. این الگوی حجمی اعتبار الگوی فالینگ وج را افزایش می‌دهد.
  • تعداد برخورد قیمت با دو خط روند در این الگو باید بیشتر از 4 مرتبه باشد (جداقل دو برخورد با خط روند پایینی و حداقل دو برخورد با خط روند بالایی) .
  • افزایش حجم معاملات در روز شکستن خط روند، اعتبار الگو را افزایش خواهد داد.
الگوهای نموداری در بازار ارزهای دیجیتال
حجم معاملات در بررسی اعتبار الگوهای نموداری

هدف الگو

در بخش انتهایی آموزش الگوی کنج نزولی یا فالینگ وج برای استفاده از این الگوی نموداری در ترید به اندازه‌گیری هدف الگو می‌پردازیم.

در صورتی که قیمت الگوی فالینگ وج را رو به بالا بشکند ( 70 درصد مواقع همین اتفاق خواهد افتاد)، بالاترین قیمت درون الگو رابه عنوان تارگت الگو در نظر بگیرید. در تصویر زیر این مورد نشان داده شده است.

هدف الگوی نموداری ارزهای دیجیتال- الگوی فالینگ وج
تارگت الگوی فالینگ وج

قیمت در 70 درصد مواقع به این تارگت رسیده است. این درصد احتمال رسیدن به تارگت، برای یک الگوی نموداری قابل قبول است.در مورد شکست رو به پایین الگو (در 30 درصد مواقع اتفاق خواهد افتاد) ارتفاع الگو را به عنوان هدف آن در نظر بگیرید.


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)