جلسه بیستم – الگوی رایزینگ وج


در جلسه بیستم دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به الگوی رایزینگ وج یا Rising Wedge که در متون فارسی گاهی به آن کنج صعودی هم گفته می‌شود، می‌پردازیم.

این الگوی نموداری همانند الگوی نموداری فالینگ وج بوده با این تفاوت که شیب خطوط روند صعودی می‌باشد. در الگوی نموداری رایزینگ وج هم احتمال شکست رو به پایین (الگوی بازگشتی) و هم احتمال شکست رو به بالا (الگوی ادامه دهنده) وجود دارد. اما احتمال شکست رو به پایین بالاتر می‌باشد. به همین دلیل از این الگو، عموما به عنوان الگوی نموداری بازگشتی یاد می‌شود.

الگوی رایزینگ وج
تصویر برگرفته از کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری

شکل الگو

زمانی که قیمت بین دو خط روند صعودی نوسان می‌کند، شکل ایجاد شده در نمودار را، الگوی رایزینگ وج می‌گوییم. این نمودار از دو خط روند که همگرا هستند تشکیل می‌شود. نسبت به دیگر الگوهایی که تا اینجا آموزش داده شده، تشخیص الگوهای رایزینگ وج و فالینگ وج، دشوارتر می‌باشد و همچنین این دو الگو، جزو الگوهای کمیاب در تحلیل تکنیکال می‌باشند. اما برای شناسایی این الگو پارامترهایی وجود دارد که در زیر لیستی از آنها را ارائه خواهیم داد:

  • دوخط روند صعودی: این الگو از دوخط روند تشکیل شده‌است. هر دوخط روند، صعودی می‌باشند اما شیب خط روند پایین الگو، به نسبت شیب خط روند بالای الگو، تندتر می‌باشد.
  • تعداد برخورد: قیمت باید حداقل دو مرتبه با خط روند بالای الگو و دو مرتبه با خط روند پایین الگو تماس (یا آنقدر نزدیک باشد که بتوان آن را برخورد تلقی کرد) داشته باشد.
آموزش تحلیل
دومثال از الگوی رایزینگ وج – تعداد برخورد یکی از معیارهای تشخیص این الگوی نموداری است
  • زمان: مدت زمانی که قیمت درون این الگو نوسان می‌کند، عموما بیشتر از یک‌ماه(در تایم فریم روزانه نخواهد بود. البته برای این الزام وجودی ندارد اما عمده الگوهای رایزینگ وج با عملکرد مطلوب، کمتر از یک ماه به طول انجامیده‌اند.

موارد بالا پارامترهایی‌است که در بین تحلیلگران مقبولیت بیشتری دارد. لذا برای تشخیص این الگو حتما باید موارد بالا را کنترل کرد.

آقای بولکوفسکی برای ارزیابی این الگوی نموداری، 621 الگو را مورد بررسی قرار داده‌است. از بین 621 الگو رایزینگ وج، 429 الگو (70 درصد)، شکست رو به پایین و 192 الگو (30 درصد)، شکست رو به بالا داشته‌اند. این آمار صحبتی که در ابتدای مقاله شد را تایید می‌کند. این الگو در 70 درصد مواقع، شکست رو به پایین داشته و تنها در 30 درصد مواقع به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل کرده‌است.

الگوی rising wedge
مطابق آمار در الگوی رایزینگ وج احتمال شکست رو به بالا 30 درصد و احتمال شکست روبه پایین 70 درصد می‌باشد.

شکست این الگو زمانی می‌باشد که قیمت یکی از خط روندها را شکسته و آخرین معامله در بالای خط روند انجام شود (قیمت بسته شدن الگو) .

درصد خطا

آمار خطای الگوی رایزینگ وج ناامیدکننده‌است. برای ارزیابی درصد خطای این الگو بسته به اینکه قیمت این الگو را به سمت بالا بکند یا به سمت پایین، درصد خطا متفاوت خواهد بود.

شکست روبه بالا (که در 30 درصد مواقع رخ خواهد داد) به طور میانگین 12 درصد خطا داشته و شکست رو به پایین (که در 70 درصد مواقع رخ خواهد داد) به طور میانگین 20 درصد خطا داشته‌است. منظور از خطا، این است که قیمت پس از اینکه الگو را شکسته، دوباره به الگو بازگشته است و به عبارتی بازار به الگو بی اعتنا بوده و مطابق اهداف این الگو رفتار نکرده‌است. همانطور که مشاهده می‌کنید، این درصد خطا به نسبت سایر نمودارها، مقدار بالاتری می‌باشد. لذا در زمان ترید با استفاده از این الگو، باید احتیاط بیشتری داشت.

اعتبار الگو

در مورد اعتبار الگوی رایزینگ وج می‌توانیم موارد زیر را کنترل کنیم، این موارد اعتبار این الگوی نموداری را افزایش خواهند داد:

  • یک الگوی رایزینگ وج بلند ( تغییرات قیمت در الگو زیاد باشد) نسبت به یک الگوی کوتاه (دوخط روند به‌هم نزدیک‌تر باشند) اعتبار بیشتری دارد.
  • یک الگوی رایزینگ وج عریض ( از نظر زمان) نسبت به یک الگوی باریک، اعتبار بالاتری خواهد داشت.
  • هرچه حجم معاملات در زمان شکست الگو بالاتر باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.

همچنین به‌طور کلی در تمامی الگوهای نموداری، کاهش حجم معاملات در الگو، اعتبار را افزایش می‌دهد. رایزینگ وج هم از این قاعده مستثنا نیست، اما در مورد این الگو، الزامی برای کاهش حجم معاملات نیست. گاهش U شکل بودن حجم معاملات در الگو، زیاد دیده می‌شود.

هدف الگو

الگوی رایزینگ وج
هدف الگوی رایزینگ وج- تصویر از کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری

همانند آن چیزی که در جلسه قبل در مورد فالینگ وج گفته شد در مورد الگوی رایزینگ وج نیز صادق است. در زمانی که الگو شکست رو به پایین دارد (70 درصد مواقع)، هدف این الگو، پایین‌ترین قیمت الگو می‌باشد و در مورد شکست رو به بالا (30 درصد مواقع)، ارتفاع الگو به عنوان هدف آن درنظر گرفته می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
هدف الگوی رایزینگ وج در شکست رو به پایین
الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال
هدف الگوی رایزینگ وج در شکست رو به بالا

ادامه دوره: جلسه بیست و یکم – اندیکاتور و اسیلاتور


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)