چین لینک


چین لینک (Chainlink) پلتفرمی است که هدفش پر کردن فضای خالی بین قراردادهای هوشمند بر روی بلاک چین و کاربرد در دنیای واقعی می باشد. طبق وبسایت چین لینک، این پلتفرم به وسیله سازمانی به نام SmartContract و در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده است.

چین لینک

معمولا بلاک چینی که قراردادهای هوشمند بر روی آن عمل می کنند بصورت ذاتی نمی تواند با خارج از سیستم تعامل داشته باشد، به همین دلیل اهمیت و تاثیرگذاری قراردادهای هوشمند با عدم توانایی در ارتباط با خارج از بلاک چین کاهش پیدا می کند.

ارز دیجیتال لینک (LINK) با استفاده از اوراکل ها، که وظیفه ی تشخیص و تایید داده های دنیای واقعی را دارند، آنها را وارد بلاک چین کرده و با قراردادهای هوشمند ترکیب می کند.

فرآیند چین لینک

چین لینک دو عنصر معماری بنیادی دارد: بنیان آن چِین و بنیان آف چِین. بنیان آن چین شامل قراردادهای آن چینِ قرار داده شده بر روی بلاک چین اتریوم است. این ها قراردادهای اوراکل هستند که درخواست داده های کاربرانی که می خواهند داده های آف چین دریافت کنند را با یگدیگر ترکیب می کنند.

افرادی که درخواست داده های خارج از بلاک چین دارند، قرارداد درخواستی به سیستم چین لینک ارسال می کنند که در این حال این خواسته ها را با قراردادهای جداگانه شان ترکیب می کند.

اوراکل ها چه هستند؟

اوراکل ها بخش بسیار مهمی از سیستم هستند، زیرا بلاک چین نمی تواند بدون خطا به داده های خارج از سیستم دسترسی پیدا کند. اوراکل ها به عنوان عاملانی شناخته می شوند که موقعیت های دنیای واقعی را تایید کرده و این داده ها را به بلاک چین ارائه می دهد تا در قراردادهای هوشمنداعمال شوند. آنها پس از کسب پیش نیازها، داده های خارجی که برای ایجاد قراردادهای هوشمند لازم است را بدست می آورند.

شبکه چین لینک، شبکه ای غیرمتمرکز از نودهای چین لینک است که همه بر اساس مقررات معاملاتی داده ها، APIها و روشهای پرداخت آف-چین مختلف عمل کرده و آنها را بر قراردادهای هوشمند اعمال می کند.

این شبکه به شکلی توسعه یافته است که قابلیت ارتقا را به آن میدهد، به این شکل عناصر مختلف آن می توانند یا ظهور روش های و تکنولوژی های سنتی تر، بازبینی شوند. عنصر آن-چین این شبکه، اوراکل ها را بر اساس هر معیاری بر روی موافقت نامه سطح خدمات (SLA) جدا می کند. کل موجودی بازار چین لینک ۱ میلیارد توکن است.

نتیجه گیری

استفاده از قراردادهای هوشمند در دنیای واقعی نقشه ای نوین است، و با رشد روزافزون این تکنولوژی، به نظر در آینده به ارزش فراوانی دست پیدا خواهد کرد. چرایی اینکه باید این کوین را در مقابل کوین های دیگر انتخاب کرد، نیازمند تحلیل بیشتر رقبا می باشد.


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)